*** tento web sa zobrazi len v textovej podobe, pretoze program ktorym ho pozeras nepodporuje CSS2 ***

Trenčiansky Pardon

Dlhodobo najčítanejší inzertný týždenník trenčianskeho regiónu. Roznáa sa zadarmo do poštových schránok domácností a firiem v mestách a dedinách v širšom okolí Trenčína. Vychádza nepretržite od roku 1993, má klasický novinový formát a vzhľad, obsahuje čiernobielu i plnofarebnú reklamu, plošné inzeráty, firemné i občianske riadkové inzeráty, upútavky na kultúrne podujatia, na výstavy, rôzne športové akcie a čiastočne aj regionálne spravodajstvo. Počtom svojich vydaní (52 čísiel ročne), nákladom (66 070 kusov), rozsahom (spravidla 12 strán formátu A3) a počtom inzerátov (niekoľko sto plošných a okolo tisícky riadkových inzerátov týždenne) je najsilnejším médiom tohto druhu na strednom Považí. Trenčiansky Pardon vydáva Agentúra Pardon-TN s.r.o., tlačí sa vo vlastných tlačiarčiarňach. Trenčiansky Pardon je súčasťou rodiny regionálnych novín Pardon (Nitra, Topoľčany, Trenčín, Trnava).

Kompletné aktuálne a minulé vydania trenčianskeho Pardonu si môete pozrieť napríklad aj tu

Kde všade Pardon nájdete?

Miesta roznosu

Pardon sa roznáa každú sobotu zadarmo do poštových schránok domácností a firiem v mestách a dedinách v širšom okolí Trenčína (stredné Považie od Nového Mesta nad Váhom po Púchov).
 • celoplošne = v Trenčíne, v okolitých obciach a blízkych väčších mestách (Dubnica nV, Nová Dubnica, Nové Mesto nV) sa Pardon roznáša celoplošne do všetkých schránok
 • vybrané oblasti = vo vzdialenejších mestách a obciach (Púchov, Ilava, Nemšová, Tr. Teplá, Tr. Teplice, Stará Turá) sa Pardon roznáša len do časti schránok (spravidla centrum a sídliská)
 • desiatky kusov = v mnohých malých obciach regiónu je Pardon zadarmo k dispozícii väčšinou v niektorom z miestnych obchodov
Kam a v akom počte kusov sa Pardon roznáša je dané jeho nákladom (počtom výtlačkov). Ten je ovplyvnený ekonomikou prevádzky. Naše noviny sú rozdávané zadarmo, no na ich výrobu musíme "zarobiť". Ak máte o Pardon vo vašej obci záujem, dajte nám vedieť. Napríklad e-mailom na trencin@pardon.sk. Pri plánoch na zvýšenie nákladu berieme takéto informácie do úvahy.

Spolu s novinami roznášame aj rôzne letáky, Cenník (PDF)

Kvalita roznosu

Pardon do vačich schránok roznšajú desiatky kolportérov. Ak Pardon nedostávate pravidelne, alebo ste s ich prácou nespokojní, dajte nám vedieť. Napríklad vyplnením formulára "Sťažnosť na roznos", e-mailom na trencin@pardon.sk, telefonicky, alebo osobne. Vaše skúsenosti nám pomáhajú zlepšiť roznos a odhaliť nepoctivých kolportérov. Bola by škoda, ak by kvôli "pohodlnosti" koportéra vyšla nazmar práca desiatok ľudí, ktorí sa na výrobe Pardonu podieľajú.

Práca kolportéra

Ak máte záujem o prácu kolportéra, dajte nám vedieť. Napríklad vyplnením formulára "Záujem o prácu kolportéra". Miesta spravidla voľné nebývajú, no redakcia si eviduje prípadných záujemcov "do zásoby".

Čo ponúkame

Agentúra Pardon-TN s.r.o. ponúka rad služieb súvisiacich predovšetkým s tlačenou reklamou:
 • uverejnenie reklamy a inzercie v novinách Pardon Trenčín a v Pardonoch z ostatných regiónov
 • grafické práce, návrhy a spracovanie loga, vizuálov, tlačív, letákov, katalógov, prezentácií
 • predtlačová príprava
 • rotačná i hárková ofsetová veľkonákladová tlač (=desaťtisíce kusov) vo vlastných tlačiarňach. Všetky informácie, ceny, možnosti a technické detaily týkajúce sa veľkonákladovej tlače je najlepšie dohodnúť (osobne, telefonicky, e-mailom tlaciarne@pardon.sk) priamo s výrobným riaditeľom, alebo inými pracovníkmi tlačiarní.
 • veľkoformátová tlač na rôzne materiály (samolepiace fólie, plachty, bez obmedzenia dĺžky, max. šírka 1,6m), ploter Roland VersaArt RS-640 Viac info
 • reklamná fotografia (katalógy, produktové listy, letáky)
 • roznos (distribúcia) reklamných predmetov, letákov, informačných materiálov a podobne vo vybraných regiónoch
 • návrh, spracovanie a realizácia reklamných kampaní, prezentácií, akcií
Kontaktujte nás v prípade záujmu alebo potreby ďalších informácií.

Ako podať inzerát do novín

Inzeráty v našich novinách sa delia na dva typy: riadkové a plošné. Oba typy inzerátov si môžete zadať osobne (v redakcii alebo ktorejkoľvek pobočke), alebo "na diaľku" telefonicky, faxom, e-mailom (trencin@pardon.sk). Nezabudnite uviesť kedy a kde chcete mať inzerát uverejnený, počet jeho opakovaní, pri riadkových aj rubriku. Redakcia si s vami ujasní prípadné nejasnosti, vyráta cenu a pošle vám späť údaje potrebné k zaplateniu (cenu, variabilný symbol, číslo účtu). Inzerát zaplatíte (prevodom na účet (poštová zloženka, internet banking, mobil banking...), v platbe uvediete aj pridelený variabilný symbol). Uverejňujeme len inzeráty, ktoré sú v čase uzávierky preukázateľne zaplatené. Uzávierka príjmu inzerátov je vždy v stredu poobede o 16.00 hod. Ak chcete mať inzerát uverejnený vo viacerých regionálnych vydaniach Pardonu, stačí osloviť len nás, nemusíte jednať s každou z redakcií osobitne.

Riadkové inzeráty

 • Zadávajú sa ako text, neobsahujú žiadne grafické prvky, "dajú sa nadiktovať po telefóne"
 • Používajú sa predovšetkým na bežné občianske inzeráty (Predám..., Kúpim...).
 • Nesmú obsahovať vulgarizmy, urážky a pod. (tlačový zákon). Redakcia si preto vyhradzuje právo inzerát odmietnuť.
 • U inzerátov, ktoré by sa dali zneužiť, pôsobia ako "žart", alebo pri ktorých máme "podozrenie zo zlomyseľnosti" si spätným zatelefonovaním overujeme pravosť uvedeného konktaktu.
 • Všetki inzeráťi u nás prechádzajú jazikovimy korekcijamy ;-)
 • Riadkové inzeráty sa tlačia ako text, jeden za druhým, všetky sú vytlačené jedným druhom písma (za príplatok môžu byť zvýraznené rámikom).
 • Riadkové inzeráty sú v novinách rozdelené do rôznych kategórií (Nehnuteľnosti, Zamestnanie,...), v nich sú zoradené podľa abecedy. Častokrát sa uverejňujú počas viacerých týždňov (tzv. opakovačky).
 • Cena riadkovej inzercie sa vypočíta na základe počtu slov v inzeráte, je rozdielna pre občiansku a pre firemnú inzerciu.
 • Každý riadkový inzerát je vystavený počas dvoch týždňov aj na celopardonovskej web stránke.

Plošné inzeráty

 • Obsahujú grafické prvky: rôzne druhy písma, farebné plochy, logá, obrázky, fotografie,...
 • Za inzerát považujeme aj reklamné články, rôzne výzvy, upozornenia na kultúrne akcie a podobne.
 • Zväčša sa nedajú nadiktovať po telefóne, k ich zhotoveniu treba viacero podkladov.
 • Akceptujeme prakticky ľubovoľné podklady v "počítačovej" podobe (uprednostňujeme PC kompatibilné médiá, z formátov (v tomto poradí): PDF, EPS, AI, alebo Corel Draw), alebo v "papierovej" podobe (náčrtky, dostatočne kvalitné výtlačky, katalógy, fotografie, negatívy,...). Predlohy z faxu svojou kvalitou väčšinou nestačia. Predlohy robené vo Worde (DOC), alebo PowerPpointe (PPT) sa hodia len na textové inzeráty.
 • Redakcia zamestnáva kvalitných a skúsených grafikov, ktorí vám inzerát navrhnú, zhotovia, prekonzultujú s vami technické detaily a možnosti. Ich prácu vám pritom neúčtujeme. Grafický návrh inzerátu zostáva majetkom redakcie. Na uverejnenie v inom médiu je potrebná dohoda s redakciou a odkúpenie návrhu.
 • Cena plošnej inzercie sa stanoví na základe plochy inzerátu. Za umiestnenie na prvej strane (titulke) sa účtuje príplatok. Na ceny sa častokrát uplatňuje rad rôznych zliav (za opakovanie a pod.). Cenu si môete orientačne vyrátať na tejto webowej kalkulačke.
 • Plošné inzeráty majú pevne stanovenú šírku (42, 87, 132, 177, 222, 267 mm) a prakticky ľubovoľnú výšku (v rozmedzí od 25 mm do 408 mm)
 • Kompletné aktuálne a minulé vydania trenčianskeho Pardonu si môžete pozrieť v našom archíve
    dpdpickup.gif, 2,0kB
V našej redakcii na Jilemnického 23 v Trenčíne si môžete podať i vyzdvihnúť balíček zásielkovej služby dpd.
Nech sa páči :-)

Linky

Svet Pardonu

Redakcie na sociálnych sieťach

dizajn ©jk2007 :-) webmaster