obrazok
-
RIADKOVÁ INZERCIA
Zadáva sa osobne, alebo e-mailom (nie telefonicky).
Cena sa počíta podľa počtu slov, za slovo sa považuje
skupina 3 a viac znakov (text, číslo, ...). Celé telefónne číslo aj so slovíčkom Tel.: je za cenu jedného slova.
-
E-mail na riadkovú inzerciu:
-bystrica.riadkova@pardon.sk
-
Text riadkovej inzercie
podľa druhu zvýraznenia písma
obyčajné, zvýraznené, ZVÝRAZNENÉ a ZVÝRAZNENÉ

Text riadkovej inzercie podľa obsahu
OBČIANSKA, KOMERČNÁ, FIREMNÁ, NEHNUTEĽNOSTI
-
Riadková inzercia v rámčeku
sa už považuje za plošnú inzerciu

SPÔSOBY PLATBY ZA RIADKOVÚ INZERCIU
 
- osobne V HOTOVOSTI
  Po nadiktovaní znenia inzerátu zaplatíte v hotovosti.
Na príjmovom doklade si hneď skontrolujte správnosť textu, číselných údajov, telefónneho čísla, rubriky a regiónu uverejnenia inzercie.

Inzerát uverejníme v najbližšom vydaní, alebo v ďalšom požadovanom termíne.
 
- BANKOVÝM PREVODOM
 

Pri inzercii prijatej e-mailom od nás dostanete spätne informáciu o výške úhrady, variabilnom symbole a čísle účtu kam treba platbu uhradiť.

Platbu vykonajte PREVODOM z účtu,
NIE HOTOVOSTNÝM VKLADOM !!!

Inzercia je zaradená do vydania až po prijatí platby, príp. prijatí potvrdenia o úhrade.

© od roku 1995, Pardon-BB s.r.o.
Facebook | pardon.banskabystrica