obrazok
-
RIADKOVÁ INZERCIA
Zadáva sa osobne, e-mailom, alebo telefonicky.
Cena sa počíta podľa počtu slov, za slovo sa považuje
skupina 3 a viac znakov (text, číslo, ...). Celé telefónne číslo aj so slovíčkom Tel.: je za cenu jedného slova.
-
E-mail na riadkovú inzerciu:
-bystrica.riadkova@pardon.sk
-
Text riadkovej inzercie
podľa druhu zvýraznenia písma
obyčajné, zvýraznené, ZVÝRAZNENÉ a ZVÝRAZNENÉ

Text riadkovej inzercie podľa obsahu
OBČIANSKA, KOMERČNÁ, FIREMNÁ, NEHNUTEĽNOSTI
-
Riadková inzercia v rámčeku
sa už považuje za plošnú inzerciu

SPÔSOBY PLATBY ZA RIADKOVÚ INZERCIU
 
- osobne V HOTOVOSTI
  Po nadiktovaní znenia inzerátu zaplatíte v hotovosti.
Na príjmovom doklade si hneď skontrolujte správnosť textu, číselných údajov, telefónneho čísla, rubriky a regiónu uverejnenia inzercie.

Inzerát uverejníme v najbližšom požadovanom termíne.
 
 
- BANKOVÝM PREVODOM
 

Po odoslaní vášho e-mailu s inzerciou dostanete od nás spätne informáciu s cenou za inzerát, variabilným symbolom (slúži aj ako identifikácia inzerátu) a číslom účtu pre úhradu.

!!! VAŠU PLATBU VYKONAJTE VÝLUČNE PREVODOM, NIE HOTOVOSTNÝM VKLADOM !!!

Inzerciu uverejníme až po úhrade.

© od roku 1995, Pardon-BB s.r.o.
Facebook | pardon.banskabystrica