obrazok
POŽADOVANÉ ROZMERY INZERCIE
Povolené širky inzercie: 33, 42, 78, 87, 123, 132, 168, 177 a 213 mm sú predpísané a nemenné !!

Výška od 15 mm do 280 mm !! (Nárast po 1 mm)
min. rozmer: 42 x 15 mm
max. rozmer: 213 x 280 mm
resp. vnútorná dvojstrana 280 x 436 mm

PODKLADY PRE INZERCIU
Prineste osobne (texty, obrázky, príp. len nadiktujete),
alebo zašlite e-mailom: bystrica@pardon.sk *
* telefonicky si overte riadne doručenie Vášho e-mailu

Akceptované prenosné médiá:

-USB kľúč
-USB disk
-Pamäťová karta

-CD-R/RW médium
-DVD R/RW/RAM médium
-Disketa 3,5"


FORMÁTY SÚBOROV:
  CorelDRAW (.cdr) - až do verzie 14 (X4) **
Adobe lllustrator (.ai) - až do verzie CS4 **
Portable Document Formát (.pdf) **
Encapsulated Postscript (.eps) **
Bitmapová grafika TIFF, JPEG, BMP
- min. 300 dpi (kvalita vhodná pre tlač)
MS Word, MS Excel (.doc .xls)
  ** doporučujeme rozkrivkovať všetky texty
  Farebná inzercia (podmienky ako pri ČB)
+ výplne a obrázky najlepšie vo farbách CMYK

  INÉ AKO TU UVEDENÉ PODMIENKY
KONZULTUJTE VOPRED S REDAKCIOU !!
   
SPÔSOBY PLATBY ZA PLOŠNÚ INZERCIU
 
- osobne V HOTOVOSTI
  Najvhodnejší spôsob je dohodnúť obsah a grafickú úpravu inzerátu (aj na počkanie) osobne v redakcii
 
- PREDFAKTÚROU
  Na základe Vašej objednávky (osobne, fax, mail)
s presnými údajmi na fakturáciu (obchodný názov, adresa, IČO, DIČ, DIČ pre DPH, kontaktná osoba)
Vám vystavíme predfaktúru.
Inzerciu uverejníme až po doručení úhrady na náš účet, príp. potvrdenia o úhrade, v najbližšom možnom termíne
© od roku 1995, Pardon-BB s.r.o.
Facebook | pardon.banskabystrica