index www.pardon.sk/bb   Redakcie
  Riadkové inzeráty (posledné 2 týždne) www.pardon.sk/bb    
 

Redakcia Banská Bystrica

   
 
web fbs.gif, 455B www.pardon.sk/bb
Obsah novín Riadkové inzeráty (posledné 2 týždne)
Kompletné vydania našich novín (aj iné redakcie)
Náklad 35 600 ks
Distribúcia Banská Bystrica a okolie
[sťažnosť na roznos], [záujem o prácu kolportéra]
+ prijímame inzeráty aj do iných regiónov
Adresa Petelenova 4A (oproti vchodu do starej nemocnice), 974 01 Banská Bystrica
[pohľad na ulicu]
Otvorené pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod
vo štvrtok len do 13.30 hod
Telefón 0905 612 319
e-mail
Redakcia:     bystrica@pardon.sk
Plošná inzercia - grafika:     bystrica.grafika@pardon.sk
Plošná inzercia - fakturácia:     bystrica.plosna@pardon.sk
Riadková inzercia:     bystrica.riadkova@pardon.sk
Fakturácia Pardon - BB, s.r.o. Petelenova 4A, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31624537, IČ DPH: SK2020456020, OR: BB 2541/S
 
hore
Sťažnosť na roznos bystrického Pardonu
Pardon Banská Bystrica vychádza pravidelne a celoročne, do schránok by sa mal dostať vždy v piatok poobede, alebo v sobotu doobeda. Ak Pardon nedostávate pravidelne, chodil vám a už nechodí, v schránkach nie je poriadne (prípadne vôbec) zastrčený, alebo ste dokonca niekde našli pohodený celý balík našich novín, dajte nám prosím vedieť. Vaše skúsenosti nám pomáhajú zlepšiť roznos a odhaliť nepoctivých kolportérov. Bola by škoda, ak by kvôli "pohodlnosti" koportéra vyšla nazmar práca desiatok ľudí, ktorí sa na výrobe Pardonu podieľajú. Ďakujeme.
 • Údaje, ktoré su vo formulári zvýraznené, sú povinné, musia byť zadané.
 • Vyplnený formulár bude odoslaný pracovníkovi, ktorý je za kontrolu a kvalitu roznosu zodpovedný. Aj keď možno nebude viditeľná náprava okamžitá, verte, že sa vaša sťažnosť u nás "nestratí". Vaše pripomienky si ceníme a spokojnosť s roznosom je v našom záujme.
 • Údaje z formulára budú použité výhradne v našej internej evidencii sťažností na roznos (Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov).
 • Nezneužívajte formulár na iné účely, na aké je určený (tak ako my nebudeme zneužívať údaje v ňom uvedené).
*Meno:   Kontakt: (tel, e-mail)
*Adresa: (ulica, číslo domu/vchodu, mesto)
Detaily: Vchod sa zamyká nezamyká         Schránka je vo vnútri vonku
*Popis problému:
 
hore
Žiadosť o prácu kolportéra bystrického Pardonu
Ak máš záujem o prácu kolportéra pre Pardon Banská Bystrica, vyplň a odošli nasledujúci formulár.
 • Kolportér musí byť študent strednej či vysokej školy vo veku od 15 do 26 rokov bez inej brigády, alebo živnostník. Kolportér musí byť dostupný telefonicky (mobil). Vhodné je bydlisko v danej lokalite.
 • Roznáša sa zvyčajne v piatok poobede a v sobotu doobeda počas celého roka. Práca kolportéra má predovšetkým dlhodobý charakter (nie len ako príležitostná brigáda na leto).
 • Pardon sa roznáša len tam, kde sa roznáša :-) Ak niekde nie je roznášaný, tak dôvodom nie je to, že by ho nemal kto roznášať, ale to, že v danej lokalite skrátka roznášaný nemá byť (lokalita nie je v distribučnom pláne).
 • Kolportérske miesta väčšinou voľné nebývajú, no zaradíme si ťa do evidencie a budeme ťa kontaktovať v prípade potreby. Nečakaj preto prosím, že miesto získaš hneď po odoslaní formulára.
 • Údaje, ktoré sú vo formulári zvýraznené, sú povinné, musia byť zadané.
 • Údaje z formulára budú použité výhradne v našej internej evidencii záujemcov o prácu kolportéra (Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov).
 • Nezneužívajte formulár na iné účely, na aké je určený (tak ako my nebudeme zneužívať údaje v ňom uvedené).
*Meno a priezvisko:  *Vek: rokov
*Adresa:
*Telefón (mobil):   E-mail:
Kde chcem roznášať:
 
hore
  Redakcia NR